read()): if (Is_Dir($polozka) and $polozka !="." and $polozka !=".."): $pp[] = $polozka ; endif; endwhile; $adresar->close(); $ppv = array_values(array_diff ($pp, $oa)); ?>
Vyberte album:
"; for ($i = 0; $i < Count ($ppv); $i++): echo " $ppv[$i]
"; endfor; echo "

Zvolte způsob prohlížení:
 Prohlížení v pořadí
 Fotografie pod sebou

 

 komentáře (10 nej)
 Nahrajte své fotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Admin"; ?>

 

 

 Zpět na Vímevíc.cz
read()): //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $date = ("./$cesta/" .$polozka); ////////////////////////////////////////// zde smažte slůvko filemtime pokud vám řazení podle data dělá problémy!!! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $pp[$date] = $polozka; endwhile; $adresar->close(); ksort($pp); $polepolozek = array_values($pp); for ($i = 0; $i < Count ($polepolozek); $i++): $cast = explode(".", $polepolozek[$i]); for ($j = 0; $j < Count ($cast); $j++): if (($cast[$j]=="jpg" or $cast[$j]=="JPG") && $cast[$j+1]!="thumb" && $cast[$j+2]!="jpeg"): $polejpegu[] = $polepolozek[$i]; endif; endfor; endfor; for ($i = 0; $i < Count ($polejpegu); $i++): $puvodniobrazek=$polejpegu[$i]; if (!file_exists("./$cesta/$puvodniobrazek.thumb.jpeg")): $sirka=$sirkaPom; $dataobrazku = getimagesize("./$cesta/".$puvodniobrazek); if ($sirka && ($dataobrazku[0] < $dataobrazku[1])): $sirka = ($vyska / $dataobrazku[1]) * $dataobrazku[0]; else: $vyska = ($sirka / $dataobrazku[0]) * $dataobrazku[1]; endif; $nahled = ImageCreateTrueColor($sirka,$vyska); $obrazek = ImageCreateFromJpeg("./$cesta/".$puvodniobrazek); imagecopyResampled ($nahled, $obrazek, 0, 0, 0, 0, $sirka, $vyska, $dataobrazku[0], $dataobrazku[1]); ImageJpeg($nahled, "./$cesta/" .$puvodniobrazek .".thumb.jpeg", 70); $obrazek=""; endif; endfor; for ($i = 0; $i < Count ($polejpegu); $i++): $puvodniobrazek=$polejpegu[$i]; $dataobrazku = getimagesize("./$cesta/".$puvodniobrazek); if ($dataobrazku[0] < $velkasirka2): $velkasirka=$dataobrazku[0]; else: $velkasirka=$velkasirka2; endif; if ($obrazek == $polejpegu[$i]): ?>

" ; $zobdat = ("$cesta/$polejpegu[$i]"); echo "
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte v plné velikosti (v novém okně)

".(date("d.m.y", getlastmod($zobdat)))."

"; endif; endfor; if ($obrazek != ""): ?>
komentáře
Od: Komentář:
$jmeno"; $koment = HTMLSpecialChars($koment); $koment = Trim($koment); $koment = Str_Replace("\n","
", $koment); $slovo = Split("[[:blank:]]+", $koment); for($y=0;$y", $koment); $koment = Str_Replace("</b>", "", $koment); $koment = Str_Replace("<i>", "", $koment); $koment = Str_Replace("</i>", "", $koment); $koment = Str_Replace("<u>", "", $koment); $koment = Str_Replace("</u>", "", $koment); $koment = "
$koment
"; $cesta2 = " \n"; $ip = ""; $write = StripSlashes($ip .$jmeno .$koment .$cesta2); //odstraneni koncu radku if (File_Exists ("galerie-data.dat")): $fp = FOpen ("galerie-data.dat", "r"); $zaloha = File ("galerie-data.dat"); if (Count($zaloha)>10): //copy ("galerie-data.dat", "galerie-data.dat.zaloha"); endif; $data = FRead ($fp, FileSize("galerie-data.dat")); FClose($fp); endif; $fp = FOpen ("galerie-data.dat", "w"); FWrite ($fp, $write.$data); FClose($fp); ?>
Komentář odeslán!Vímevíc.cz"> 0): $f=$j-1; echo "
<< předchozí
"; endif; for ($j=$zacatek;$j<=$konec;$j++): if ($polejpegu[$j] != ""): echo "
"; endif; endfor; $strana = Ceil(Count($polejpegu)/$trid); $y=$idprispevek+1; if ($y <= $strana): $g=$j+1; echo "
>> další
"; endif; ?>